Werkwijze taxatie aanvragen

Aanvragen

Nadat u het contactformulier op onze website heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u een email ter bevestiging van uw taxatie aanvraag. De taxateur maakt vervolgens zo snel mogelijk een afspraak om de woning te bekijken. In de regel wordt u nog dezelfde dag gebeld door de taxateur.

Snelle afhandeling

De taxateur probeert het taxatierapport binnen enkele dagen gereed te krijgen.

Betaling taxatie

Samen met het taxatierapport ontvangt u de nota die u binnen 2 weken dient te voldoen.

Let op

Bent u eigenaar, dan zorgt u altijd voor een kopie van het eigendomsbewijs. Gaat het om een appartement, dan zorgt u bovendien voor een kopie van de splitsingsakte en voor de stukken van de VvE. Bent u geen eigenaar, dan zorgt u er voor dat de verkoper/eigenaar of de makelaar deze kopieën klaar legt.